President Trump en mindfulness

President Trump en Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR).

 

Trump komt uit Amerika en MBSR training, een op mindfulness gebaseerde training om stress te verminderen ook. Hiermee houden de overeenkomsten op.

 

Er zijn 8 grondhoudingen in de mindfulness.

Zij worden ook wel de 8 factoren genoemd. Door aandacht in het leven te brengen, is het mogelijk om deze grondhoudingen in te bedden in het leven. Door te oefenen worden ze automatisch een onderdeel van het bestaan en het handelen.

De eerste factor is: oordelen.

Het gaat er eigenlijk om, dat het niet nodig is om een oordeel te hebben of te geven.

Een gezegde is: “Met het oordelen stopt het waarnemen” In andere bewoordingen: het contact met de werkelijkheid om je heen gaat verloren. De verbinding wordt verbroken. Oordelen wordt ook wel gezien, als een gebrek aan kennis.

Een oordeel ontstaat vaak als een reactie op een gebeurtenis of een persoon, die op zich niet eens zo heel erg groot hoeft te zijn. Dit oordeel maakt echter de gebeurtenis groter, zeker als die weer nieuwe reacties uitlokt.

Oordelen gaan heel vaak over ons zelf. Ik heb het zeker niet goed genoeg gedaan. Ik doe het vast fout. Waarom voel ik me zo kut en zijn de mensen om me heen wel gelukkig.

Het hebben van een oordeel draagt vaak niet bij aan een opgewekt gevoel, wat meer geluk, zoals we dat graag willen ervaren.

Niet-oordelen niet hetzelfde, als geen mening hebben. Daar heeft ieder mens recht op.

 

Mag ik President Trump als voorbeeld nemen.

Stel: er is een wetenschappelijke publicatie over klimaatsverandering in de wereld. Het onderzoek is naar de nieuwste inzichten gedaan en onderbouwt het vermoeden, dat de milieurampen i(storm, hitte, koude) in de wereld en Amerika mede veroorzaakt worden door menselijk handelen. Dit is dan de gebeurtenis.

Trump heeft vermoedelijk wel een oordeel over deze publicatie en zend op Twitter zijn reactie de wereld in. Vaak gaat de reactie niet eens over de inhoud, maar over de persoon, die het onderzoek gedaan heeft of over de angst, dat de publieke opinie beïnvloed wordt op een volgens Trump verkeerde manier. Deze reactie van Trump werpt een ander licht op het onderzoek. Maakt het onderzoek eigenlijk groter, dan bedoeld. Bovendien gaan anderen op social media en nieuwsdiensten zich met de reacties bemoeien en worden de gebeurtenis en Trump nog verder uitvergroot.

 

 

Het niet hoeven oordelen.

Misschien kan het jouw leven ook gemakkelijker maken en kun je ondervinden, wat het voor jou betekent, als je niet meteen in een (negatief) oordeel hoeft te vellen over jezelf, de mensen om je heen. Maar het vrij zijn van een oordeel is niet steeds even gemakkelijk en alleen door oefenen aan te leren. Daar is een MBSR-training uitermate geschikt voor. Kijk eens of er bij in de buurt een MBSR training gegeven wordt.