Wat is mindfulness?
De vertaling aandachtsgerichtheid of opmerkzaamheid dekken de lading van dit Engelse woord niet. "Het doelbewust, niet-oordelend en vriendelijk aanwezig zijn bij de ervaring van dit moment", zou een omschrijving van het begrip mindfulness kunnen zijn. De aandacht op je zelf richten op wat hier en nu waar te nemen is op een milde, niet veroordelende manier. Je zelf niet be- of veroordelen.

Wat leer je in de training?
Iedereen is druk, druk, druk. Je wordt in beslag genomen door werk, gezin, vrienden, kennissen, verenigingen en natuurlijk de smartphone, die 24 uur per dag om aandacht vraagt. Je vindt dit zo natuurlijk, dat je je er meestal niet bewust van bent. Toch vreet het energie. Op zich is dat niet erg, als je maar in staat bent om je energie weer aan te vullen. Dit is echter gemakkelijker gezegd, dan gedaan. Het lukt vaak maar moeilijk om tijd voor jezelf te vinden. Soms komen er nog moeilijke situaties bij: een overlijden, een scheiding, een ontslag, ruzie in de familie, etc.

Dit kan er toe leiden, dat je leeg loopt, het niet meer stil wordt in je hoofd, je chronisch moe gaat voelen of allerlei onduidelijke lichamelijke klachten ontwikkelt.

In de mindfulness training leer je hoe je met moeilijke situaties om kunt gaan, hoe je weer op energie kunt komen en rust in je hoofd krijgt. Je leert te stoppen met je dagelijkse bezigheden, zodat je kunt waarnemen, wat er werkelijk gebeurt. Het blijkt, dat onze hersenen twee standen hebben: de doe-stand en de zijn-stand. Je hersenen kunnen hiertussen schakelen, maar ze kunnen niet tegelijk aan staan.

Vergelijk het met een auto, die niet tegelijk in de vooruit- en achteruitstand geschakeld kan zijn

De doe-stand herkennen we wel, want die staat aan, als we niet bewust ergens mee bezig zijn. We doen het gewoon, zonder erbij stil te staan. De zijn-stand is veel lastiger om die aan te hebben staan. Want dan stop je, waar je mee bezig bent. Dan pas kun je opmerken, hoe druk je bent en hoe het met je gaat. Dit vraagt oefening en anders omgaan met je tijd. Een andere lifestyle. Als je regelmatig oefent, mag je van de training verwachten, dat je

  • beter met stress om kunt gaan
  • beter kunt luisteren
  • met meer focus aan een taak werkt
  • gemakkelijker met veranderingen om kunt gaan
  • creativiteit en vitaliteit toenemen
  • slapeloosheid vermindert

 Onze training is gebaseerd op de volgende twee methoden, die wetenschappelijk bewezen effectief zijn: